MENY

Tilhørighet

Arbeidspakken Tilhørighet har som formål å utvikle ny kunnskap om temaet slik at alle barn kan oppleve tilhørighet, sosial deltakelse og interaksjon i barnehagen.

Barn og barnehageansatt i felles lek på gulvet. Foto: iStock

I Rammeplanen for barnehagen beskrives tilhørighet som et grunnleggende, menneskelig behov på lik linje med omsorg og trygghet. Barn skal oppleve trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. 

Det norske samfunnet er i økende grad et flerkulturelt samfunn, og barnehagen gjenspeiler dette. Tilhørighet er et veldig aktuelt og viktig tema i den mangfoldige barnehagen.  Det er derfor et klart behov for mer kunnskap om barns tilhørighet uansett bakgrunn.

Tilhørighet et grunnleggende behov

– Vi skal studere prosessene rundt tilhørighet i barnehagen, både samspill mellom barna og personalet og barn, samt foreldre, sier Marit Alvestad, som er leder for denne arbeidspakken.

Forskning viser til ulike utfordringer når det gjelder inkluderende pedagogisk praksis. På dette området er det behov for mer forskning om hvordan tilhørighet utøves i barnehagenes hverdagspraksiser.

– Gjennom prosjekter sammen med praksisfeltet og barnehagelærerutdanningen skal vi bidra til å utvikle tilhørighet i en vid forstand med tanke på at alle barn skal få en god start i livet. Tilhørighet er grunnleggende for barn med tanke på deres trivsel, lek, utforsking og læring i hverdagen, forklarer Alvestad.

Stort prosjekt sentralt i arbeidspakken

Forskningsprosjektet Tilhørighet i barnehagen («Politics of belonging»)  er sentralt i arbeidspakken. Det overordnede forskningsspørsmålet er: "How do the politics of belonging emerge in the intersection between the macro-level politics and the daily lives of educators, other professionals, children, and parents in different educational settings?"

Studien «Politics of belonging» er et samarbeid mellom en rekke forskere i Norge, Finland, Sverige og Nederland, som støttes av NordForsk og ledes av professor Eva Johansson. I denne studien ønsker forskerne å finne ut hvilke syn, tolkninger og erfaringer barn, barnehageansatte og foreldre har når det gjelder tilhørighet i felleskap.

Inne i en kartleggingsfase

Kvalitet i barnehagen studeres over tid i GoBaN-prosjektet.

– I GoBaN gjennomfører vi nå en dybdestudie om kvalitet i barnehagen, som vi kan bygge på når det gjelder forskning om kvalitet og mangfold, sier Alvestad.

Flere pågående studier er sentrale i arbeidspakken Tilhørighet. Eksempler på tema i disse studiene er ledelse og profesjonsspørsmål. Disse studiene og andre vil kunne danne grunnlag for utviklingen av nye felles prosjekter.