MENY

Forskningsprosjekter ved UiS

Barnehageforskningen er et av de sentrale satsingsområdene ved Universitetet i Stavanger. Forskingsmiljøene ved universitetet samarbeider tett om flere store prosjekt på en rekke områder innen barnehagefeltet.

Forskningsprosjektene har en klar forankring i den norske barnehagemodellen, og det er nær kontakt med praksisfeltet.

Forskningen foregår på, og i samarbeid mellom, Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret og Institutt for barnehagelærerutdanning og en rekke nasjonale og internasjonale samarbeidsinstitusjoner.

Under kan du lese om forskningsprosjekter ved UiS.