MENY

Læringskulturer i barnehagen (LIB)

Programområdet Læringskulturer i barnehagen (LIB) ble etablert i 2009 med en bevisst strategi å samle, synliggjøre og støtte det vitenskapelige arbeidet ved Institutt for barnehagelærerutdanning.

Forskerne ønsker å bidra med kunnskapsutvikling av ny viten om barns og voksnes erfarte læringsprosesser, hvordan det arbeides med læring, hvilke læringsbegreper og læringsformer som kommuniseres og prioriteres i barnehagen og i lærerutdanningen.

Programområdet er organisert med en leder, en styringsgruppe og . Gruppene er orientert i et tverrdisiplinært forskningsfelt med varierte teoretiske og metodologiske perspektiver.

I regi av programområdet, arrangeres Forum for barnehagevitenskap, med faglig utveksling. Både interne krefter og inviterte ressurspersoner formidler sin forskning her.

V
itenskapelige publikasjoner er gjort tilgjengelig på dette nettstedet, men også på forskernes ansattessider kan gi informasjon om publikasjoner.

Programområdet har diverse eksterne samarbeid, og har ambisjonen å være et attraktivt forskningsmiljø, som er anerkjent nasjonalt og internasjonalt innenfor forskningen om barns læring i barnehage.

Interesserte kan kontakte oss på e-post

Se også engelsk informasjon om programområdet.