MENY

Forskere innen Læringskulturen i barnehager

Leder for forskergruppen: Professor Eva Johansson

eva.johansson@uis.no

Deltakere fra UiS/ IRIS:

Marit Alvestad, professor

Elisabeth Barstad, universitetslektor

Anita Berge, førstelektor/ stipendiat

Ove Bergesen, førstelektor

Karin Bemer, universitetslektor

Anne Brekke, universitetslektor

Hallgjerd Byrkjeland, universitetslektor

Gunnar Magnus Eidsvåg, førsteamanuensis

Eli Flatekval, universitetslektor

Anne Karin Fotland, universitetslektor

Kristin Fugelsnes, universitetslektor

Rudy Garred, førsteamanuensis

Mari Anne Gryte, universitetslektor/ førstelektorkandidiat

Kirsten Halle, førstelektor

Karin Hole, universitetslektor

Siv Hilleshør, stipendiat

Elissabeth lanke Mørkeseth, førstelektor

Margrete Jernes, stipendiat/ kvalifiseringsstilling til førsteamanuensis

June Junge, universitetslektor

Elsa Kaltvedt, universitetslektor/førstelektorkandidat

Åse Dagmar Knaben, førsteamanuensis

Fie von Krogh, førsteamanuensis

Irene Stranden Løvdal, førsteamanuensis

Aud Torill Meland, førsteamanuensis

Jorunn Melberg, førstelektor

Monica Gundersen Mitchell, universitetslektor

Ingunn Sira Myhre, universitetslektor/stipendiat

Gerd-Lise Nordbotten, universitetslektor

Erlend Norheim, universitetslektor

Lars Yngve Rosell, universitetslektor/stipendiat

Monika Røthle, førstelektor

Barbara Sageidet, førsteamanuensis

Per Madland Schelderup, universitetslektor

Per-Einar Sæbbe, universitetslektor

Berit Tofteland, universitetslektor / stipendiat

Inger Benny Espedal Tungland, universitetslektor

Torill Vist, førsteamanuensis

Berit Zachrisen, stipendiat

Ekstern deltaker:

Odd Eskildsen