MENY

Verdier i barnehagen

Flere og flere barn går i barnehage, noe som innebærer at oppdragelse og barns første læring av verdier i barnehagen blir et viktig samfunnsspørsmål.

Kunnskapsutvikling om verdier og demokratispørsmål er sentralt i forskningsområdet.

Intensjonen med forskningsområdet er: Å utvikle kunnskap om kommunikasjonsprosesser og læringskulturer i barnehagen og førskolelærerutdanningen i forhold til verdier. Å utvikle kritisk forsking og systematisk kunnskap om vilkår for oppdragelse i barnehagen og for hvordan barn uttrykker verdier Utforske og utfordre metodologiska og didaktiska spørsmål knyttet til forskningsområdet'

Prosjektene som deltakerne i forskningsområdet er knyttet til er både egne prosjekt og prosjekter der vi er samarbeispartnere.

Kontaktperson: Professor Eva Johansson