MENY

Kunnskap om læring i barnehagen

Programområdet Læringskulturer i barnehagen er avsluyttet. Målet da det ble etablert i 2009 var å samle, synliggjøre og støtte det vitenskapelige arbeidet ved Institutt for barnehagelærerutdanning.

Bildet viser barn som tegner i en barnehage.

Forskerne ønsket å bidra med kunnskapsutvikling av ny viten om barns og voksnes erfarte læringsprosesser, hvordan det arbeides med læring, hvilke læringsbegreper og læringsformer som kommuniseres og prioriteres i barnehagen og i lærerutdanningen.

Forskningsprosjektene som inngikk i "Læringskulturer i barnehagen" var: