MENY

Norsk barnehageforskningskonferanse 2019 - Lek og samspill i den mangfoldige barnehagen

Lek er en rettighet for barn, og helt nødvendig for barns livsutfoldelse og utvikling. Samspill er en del av hverdagen i barnehagen. Det trengs derfor kontinuerlig forskning på lek og samspill slik at det generes mer og ny kunnskap om lekens betydning i den mangfoldige barnehagen. "Lek og samspill i den mangfoldige barnehagen" er konferansens overordnede tema.

Jente på huske i natur. Foto: iStock

Konferansen holdes i Stavanger 16. - 17. oktober 2019, med pre-konferanse for ph.d-kandidater 15. oktober 2019.

Konferansen arrangeres som et samarbeid mellom barnehageforskningssentrene FILIORUM ved Universitetet i Stavanger og BARNkunne ved Høgskulen på Vestlandet, og vil holdes annen hvert år i Stavanger og Bergen.

Målgrupper

Målgrupper for konferansen er forskere, ph.d.-kandidater, praksisfeltet, barnehageeiere og andre interesserte fra barnehagesektoren.

Keynotes