MENY

Nettverksgrupper/spesielle interessegrupper

På Norsk Barnehageforskningskonferanse 16 -17. oktober 2019 ble det etablert selvorganiserte nasjonale nettverksgrupper for barnehageforskere. Disse gruppene drives av forskerne selv ut fra et felles valgt interesseområde. Det legges til rette for at gruppene møtes på konferansen i Bergen neste år og på konferanser videre framover. Det er opp til gruppene å bestemme hvordan de vil organisere kontakten i tiden mellom konferansene.

Følgende åtte nettverksgrupper ble etablert:

Barnehagepedagogiske diskurser

Kontaktperson:
Liv Ingrid Aske Håberg, Høgskulen i Volda, lih@hivolda.no

Fleirkultur

Kontaktpersoner:
Merete Nornes-Nymark, Høgskulen på Vestlandet, Merete.Nornes.Nymark@hvl.no
Anne Grethe Sønsthagen, Høgskulen på Vestlandet, Anne.Grethe.Sonsthagen@hvl.no

Bærekraft

Kontaktperson:
Marianne Presthus Heggen, Høgskulen på Vestlandet, mph@hvl.no

Språk, relasjon, kommunikasjon og samspill

Kontaktperson:
Ingrid M. Løkken; Universitetet i Stavanger, ingrid.m.lokken@uis.no

Estetiske læreprosesser

Kontaktperson:
Anne Karin Fotland, Universitetet i Stavanger, anne.k.fotland@uis.no

Norsk nettverk for forskning på barnehageledelse (NelBa)

Kontaktpersoner:
Karin Hognestad, Universitetet i Sør-Øst Norge, karin.hognesad@usn.no
Marit Bøe, Universitetet i Sør-Øst Norge, marit.bøe@usn.no

Matematikk i barnehagen

Kontaktperson:
Tamsin Meany, Høgskulen på Vestlandet, tamsin.jillian.meany@hvl.no

Lesing i barnehagen

Kontaktperson:
Trude Hoel, Universitetet i Stavanger, trude.hoel@uis.no


For påmelding send en e-post til kontaktperson for den aktuelle gruppen. Gruppene oppfordres til å etablere seg på Facebook eller lignende for videre intern kommunikasjon.