MENY

Å skape bærekraftige barnehager - Perspektiver, muligheter og utfordringer

Barnehageforskningskonferansen 2020 er viet et høyst aktuelt tema.

molekylære koblinger i regnbuesn farger mot mørk blå himmel

'Å skape bærekraftige barnehager - Perspektiver, muligheter og utfordringer ' er tittelen på den andre norske barnehagehageforskningskonferansen i Norge. Temaet er ikke ikke blitt mindre aktuelt. 

På grunn av omfattende nasjonale smitteverntiltak ser arrangementskomiteen (Høgskulen på Vestlandet HVL og Filiorum - Senter for barnehageforskning ved UiS) på alternative løsninger for gjennomføring.
Målet er å avholde konferansen som planlagt, men med justeringer ut fra situasjonen vi nå befinner oss i.

Kontakt:

Elin Eriksen Ødegaard
Professor
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, Høgskulen på Vestlandet

Hege Wergedahl
Professor
Institutt for idrett, kosthald og naturfag, Høgskulen på Vestlandet

Marianne Presthus Heggen
Førsteamanuensis
Institutt for idrett, kosthald og naturfag, Høgskulen på Vestlandet