MENY

Et av landets ledende kompetansemiljø innen barnehageforskning

Barnehageforskning er et av de sentrale satsingsområdene ved UiS. Universitetet har i flere år bygget kompetanse og kunnskap på feltet.

Tre barnehagebarn leker på gulvet. Foto: iStock

FILIORUM, senter for barnehageforskning, ble etablert i august 2018. Senteret er finansiert av Forskningsrådet med 25 millioner over fem år.  Det var Kunnskapsdepartementet som ga Forskningsrådet i oppdrag å lyse ut 50 millioner kroner til barnehageforskning. UiS er ett av to fagmiljø som ble valgt ut. Målet er å få både mer og bredere metodisk forskning på barnehage, samt skape tverrfaglige miljø som kan være toneangivende for forskning på området. 

Kvalitet og mangfold som hovedfokus

FILIORUM har som utgangspunkt at barnehagesektoren med sitt store mangfold skal være preget av kvalitet på alle plan. Ambisjonen er at forsknings- og utviklingsarbeidet ved senteret skal bidra til høy kvalitet i hele barnehagesektoren, og dette skal komme norske barnehagebarn til gode. Senteret ønsker å være en faglig premissleverandør for barnehagesektoren.

Barns trivsel, utvikling, lek og læring er dreiepunktet for all aktivitet ved senteret. Derav navnet FILIORUM, som er latin og betyr "for barn". Temaene for de tre arbeidspakkene er tilhørighet, kommunikasjon og lek.

Skape gode synergier innen fagmiljøet

Forskerne i FILIORUM representerer ulike ståsteder, forskningstradisjoner og metoder. Dette gir senteret et solid grunnlag for å bygge innovasjon og kvalitet i barnehagesektoren.

FILIORUM består av forskere fra ulike enheter ved UiS:

Senteret har også følgende samarbeidspartnere: