MENY

Styret

Vibeke Opheim, styreleder
Assisterende direktør Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

May Liss Olsen Tobiassen, styremedlem
Direktør avd. Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, Private Barnehagers Landsforbund (PBL)

Trond Kaldhagen, styremedlem
Seniorrådgiver Kommunesektorens organisasjon (KS)

Domnine Lecoq, styremedlem
Psykologspesialist Stavanger Universitetssjukehus (SUS)

Troels Gyde Jacobsen, styremedlem
Forskningsdirektør Universitetet i Stavanger (UiS)

Henriette Thune, styremedlem
Prodekan for forskning ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger (UiS)

Jorunn Melberg, styremedlem
Instituttleder for Institutt for barnehagelærerutdanning, Universitetet i Stavanger (UiS)

Joakim Evensen Hansen, styremedlem
Universitetslektor ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger (UiS)