MENY

Fagbøker

Her finner du en oversikt over fagbøker skrevet av forskere og fagpersoner tilknyttet FILIORUM.

 • Læringskulturer i barnehagen - Publikasjoner

  En rekke artikler og bøker er blitt publisert som er knyttet til programområdet "Læringskulturer i barnehagen". 

  Her finner du oversikten

 • Omslag til boka Lekbasert læring – et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet.

  Lekbasert læring

  Svanhild Breive, Martin Carlsen, Ingvald Erfjord, Per Sigurd Hundeland, Ragnhild Lenes, Svanaug Lunde, Mari Rege, Ingunn Størksen, Dieuwer Ten Braak.

  Å starte på det siste året i barnehagen er ofte en spennende opplevelse. Barna skal endelig få være de største i barnehagen, de skal få gå i førskolegruppa, og om bare ett år skal de begynne på skolen.
  For at barna skal få en myk overgang til skolen må de stimuleres på områder som gjør at de lettere kan finne seg til rette der.
  Førskoleopplegget Lekbasert Læring er utviklet for å gi barn et best mulig utgangspunkt før skolestart.

  Les mer og kjøp boka hos forlaget.

 • det matematiske barnet

  Det matematiske barnet (ny utgave)

  Elin Kirsti Lie Reikerås og Ida Heiberg Solem

  Det matematiske barnet er reflekterende og kommuniserende, lekende og fantaserende. Det har matematisk kunnskap som det utvikler og bruker som del av sin kreativitet. Boka handler om hvordan barn i samspill med andre bruker, språksetter og utvikler matematikk. Samtidig handler den om voksnes matematiske og didaktiske forståelse av dette. Det matematiske barnet viser kreative muligheter for matematikk i barnehagen og også for småskoletrinnet.

  Les mer og kjøp boka hos forlaget.

 • livsmestring og livsglede i barnehagen

  Livsmestring og livsglede i barnehagen

   Ingunn Størksen (red.)

  Boka handler om livsmestring og livsglede, to begreper i ny rammeplan for barnehagen. Psykisk og fysisk helse, vennskap og felleskap samt sosial utjevning blir fremhevet. Forfatterne ønsker å legge til rette for alle typer mestring, fryd og begeistring i barnehagen.

  Les mer og kjøp boka hos forlaget. 

 • utvikling, lek og læring i barnehagen

  Ny utgave: Utvikling, lek og læring i barnehagen

  Vibeke Glaser, Ingunn Størksen, May Britt Drugli (red).

  I boken presenteres oppdatert kunnskap om barns utvikling og læring i barnehagen. Her gis en oversikt over de mest anvendte psykologiske teorier som inkluderer både miljøets, biologiens og genetikkens betydning. Hensikten med boken er å fremme en flerfaglig og integrert tilnærming til barns utvikling, lek og læring.

  Les mer og kjøp boka hos forlaget.