MENY

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Rammeplanen gir styrer, pedagogiske ledere og det øvrige det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.

Du finner Rammeplan for barnehagen på Utdanningsdirektoratets nettsider.  

Rammeplanen inneholder informasjon om:

  • Barnehagens verdigrunnlag
  • Ansvar og roller
  • Barnehagens formål og innhold
  • Barns medvirkning
  • Samarbeid mellom hjem og barnehage
  • Overganger
  • Barnehagen som pedagogisk virksomhet
  • Barnehagens arbeidsmåter
  • Barnehagens fagområder
  • Hjemmel