MENY

Kunnskapssenter for utdanning

Kunnskapssenter for utdanning har som hovedoppgave å øke kvaliteten i hele utdanningssektoren, fra barnehage til høyere utdanning.

Kunnskapssenter for utdanning skal:

  • sammenstille og formidle nasjonal og internasjonal forskning på utdanningsområdet
  • arbeide systematisk med å videreutvikle sjangeren kunnskapsoversikter
  • bidra til økt kompetanse på sammenstilling og oppsummering av forskningsresultater i samarbeid med norske forskere og internasjonale aktører på feltet

Senteret ble en del av Universitetet i Stavanger (UiS) 1. september 2019.