MENY

Stiftelse av Norsk Nettverk for Systematiske Kunnskapsoversikter

NORNESK – Norsk Nettverk for Systematiske Kunnskapsoppsummeringer ble stiftet 7. februar i år.

Bøker i en haug på bibliotek. Foto: Getty Images

Nettverket skal blant annet fremme økt bruk av systematiske kunnskapsoppsummeringer for å styrke kvalitet i forskning, utdanning, praksis og politikkutforming. Les mer om NORNESK

Kilde: www.nmbu.no