MENY

Studentassistenter søkes til Kunnskapssenter for utdanning for studieåret 2020/2021

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) er et nasjonalt senter med hovedansvar for å arbeide fram systematiske oversikter av forskningslitteratur som er relevant for hele utdanningssektoren – fra barnehage til høyere utdanning.

Ung kvinne med langt, lyst hår sitter ved pult og jobber foran PC.

De som ansettes, vil inngå i diverse forefallende arbeid på Kunnskapssenter for utdanning. Du vil få god opplæring i relevante arbeidsoppgaver som kan innebære å bistå i arbeidet med søk etter litteratur, forberedelse til arbeid med systematiske oversikter, og å skrive korte forskningsnotater på bokmål og/eller nynorsk. Forskningsnotater er norskspråklige gjenfortellinger av tidligere publiserte systematiske forskningsoversikter. Originalteksten vil som regel være skrevet på engelsk, så det forutsetter at du kan lese og forstå engelsk. Det kan også være aktuelt å støtte opp om praktisk arbeid i forbindelse med seminarer som senteret arrangerer, og annet forefallende arbeid.

Arbeidet forutsetter at du kan trekke ut viktig informasjon fra forskningsartikler, og du må kunne videreformidle denne informasjonen selvstendig, presist og nøyaktig. For de som er spesielt interesserte eller dyktige, kan det være mulighet for å utvide stillingen og få andre ansvarsoppgaver.

Les mer om hvordan det er å være studentasssistent hos KSU.

Ved å arbeide på Kunnskapssenter for utdanning, vil du styrke din egen metodekunnskap og du vil få god innsikt i forskningslitteratur.

Vi søker en student som:

  • Er underveis i studieløpet ved en av våre masterutdanninger innenfor utdanningsvitenskap/humaniora (lektor 8-13, lesevitenskap, grunnskolelærerutdanning, spesialpedagogikk, barnehagevitenskap o.l.)
  • Liker å skrive, har god forståelse for skriftlig engelsk og solide skriftlige norskkunnskaper
  • Har gode samarbeidsevner og bidrar til et godt sosialt arbeidsmiljø
  • Er positivt innstilt, nysgjerrig, og engasjert
  • Tar initiativ, er ansvarlig, lydhør og konstruktiv
  • Er fleksibel og løsningsorientert

Stillingsstørrelse, arbeidstid og lønn:

  • Stillingen utgjør 20 % arbeidstid. Arbeidstid er fleksibel og kan tilpasses studiet.
  • Studentassistenter som har fullført tre års høyere utdanning gis lønnstrinn 33, som pr. august 2020 utgjør en timelønn på kr 181,60.

Kortfattet søknad og CV sendes kontorsjef Kari-Anne Malmo per e-post: karianne.malmo@uis.no innen fredag 28. august 2020. Si kort noe om deg selv og dine interesser. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og en praktisk prøve som er relevant for arbeidet.

Foto: Illustrasjonsbilde Getty Iamges/Sturti