MENY

Kvalitetsdrivere og forskningsbehov i praksisopplæring

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) inviterte juni 2020 til webinar om rapporten “Praksisopplæring i lærerutdanninger i Norge; en forskningsoversikt”. Her kan du se opptaket.

Kvalitetsdrivere og forskningsbehov i praksisopplæring

I Norge står praksisopplæring sentralt i alle lærerutdanninger. Praksisopplæring skal foregå under veiledning og studentene skal vurderes i samarbeid med barnehagen og skolen hvor praksisopplæringen foregår. Kravene til praksisforløpet har endret seg over tid. Det samme gjelder kravene til dem som veileder studentene.  

God forskning på praksisopplæring i lærerutdanninger og god kjennskap til denne forskningen er en styrke for fagfeltet. Når det kan bygges videre på forskning som finnes, kan vi oppnå praksisopplæring med høyere kvalitet. Forskning og kvalitetsutvikling går hånd i hånd.  

KSU inviterte juni 2020 til webinar med utgangspunkt i rapporten “Praksisopplæring i lærerutdanninger i Norge; en forskningsoversikt.” Denne rapporten er utført på oppdrag fra UHR-LU.  

Forskere sitert i rapporten la fram resultater fra egen forskning og delte hva de mener er kvalitetsdrivere i praksisopplæring. I tillegg belyste de inviterte forskerne hva de tenker er viktig for framtidig forskning på praksisopplæring.