MENY

Kvalitetsdrivere og forskningsbehov i praksisopplæring

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) inviterer til webinar om rapporten “Praksisopplæring i lærerutdanninger i Norge; en forskningsoversikt”.

Kvalitetsdrivere og forskningsbehov i praksisopplæring

I Norge står praksisopplæring sentralt i alle lærerutdanninger. Praksisopplæring skal foregå under veiledning og studentene skal vurderes i samarbeid med barnehagen og skolen hvor praksisopplæringen foregår. Kravene til praksisforløpet har endret seg over tid. Det samme gjelder kravene til dem som veileder studentene.  

God forskning på praksisopplæring i lærerutdanninger og god kjennskap til denne forskningen er en styrke for fagfeltet. Når det kan bygges videre på forskning som finnes, kan vi oppnå praksisopplæring med høyere kvalitet. Forskning og kvalitetsutvikling går hånd i hånd.  

KSU inviterer til webinar med utgangspunkt i rapporten “Praksisopplæring i lærerutdanninger i Norge; en forskningsoversikt.” Denne rapporten er utført på oppdrag fra UHR-LU.  

Vi har invitert forskere som er sitert i rapporten til å legge fram resultater fra egen forskning og til å si noe om hva de mener er kvalitetsdrivere i praksisopplæring. I tillegg vil de belyse hva de tenker er viktig for framtidig forskning på praksisopplæring.  

Innhold:

  • Webinaret bygges over tre sesjoner med innlagte pauser. Det blir korte innlegg fra forskere som har forsket på praksisopplæring og er sitert i rapporten, og det blir diskusjoner. 
  • ​Deltakere skal være aktive under webinaret. De inviteres til å delta i diskusjonen om hva som er viktige kvalitetsdrivere i praksisopplæring, og hva som er et behov innen forskning og forskningsdesign.