MENY

Nornesk: Årsmøte og konferanse 22. oktober 2020

Norsk Nettverk for Systematiske Kunnskapsoppsummeringer (NORNESK) er et samarbeid mellom norske universiteter, høgskoler og sentre som arbeider med eller er opptatt av systematiske kunnskapsoppsummeringer. Årsmøtet og konferansen arrangeres i år digitalt.

Velkommen til Nornesk-årsmøte og konferanse 22. oktober

Ved å melde deg på, blir du påmeldt til både årsmøte og konferanse, og står fritt til å delta på et eller begge arrangement.

Konferanseplattformen som skal benyttes er Zoom.
Informasjon om pålogging og nedlasting vil du få tilsendt noen dager i forkant av årsmøtet og konferansen. 

Norsk Nettverk for Systematiske Kunnskapsoppsummeringer (NORNESK) er et samarbeid mellom norske universiteter, høgskoler og sentre som arbeider med eller er opptatt av systematiske kunnskapsoppsummeringer. Nettverket ble etablert i 2019. Målet er å øke bruken av kunnskapsoppsummeringer for å sikre at tjenester, utdanning og forskning bygger på pålitelig forskningsbasert kunnskap.

 

Agenda for dagen

Årsmøte 
kl. 10 - 11.30

 • Sak 1/20:Godkjenning av agenda 
 • Sak 2/20:Godkjenning av referat fra årsmøte 2019 
 • Sak 3/20:Valg av styre 
 • Sak 4/20:Konstituering av styre og NORNESK: Diskusjon medlemskap, ansvarsområder, økonomi, reglement 
 • Sak 5/20:Planer for virksomheten til NORNESK 
 • Sak 6/20:Eventuelt 

 

NORNESK-Konferanse 2020
kl. 12.30 - 15.30

 • 12.30-12.35       Introduksjon og noen kjøreregler.
 • 12.35-1250        David Gough, leder av EPPI-senteret i London presenterer "position paper"  til Evidence Synthesis International (ESI). 
 • 12.50-13.50       Jens Hesselbjerg Christensen, Niels Bohr Institute: 'Brugen og betydningen af systematiske reviews i udarbejdelsen af The Intergovernmental Panel on Climate
  Change (IPCC)´s rapporter om klimaendring', inkludert spørsmålsrunde.
 • 13.50-14.15       Pause 
 • 14.15-15.15       Folkehelseinstituttets bruk av «Rapid Reviews» i forbindelse med Covid-19, inkludert spørsmålsrunde. 
 • 15.15-15.30       Introduksjon av BISON: Bibliotekarer involvert i systematiske oversikter i Norge. 
 • 15.30                  Slutt

 

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) er i år arrangør av NORNESKs årsmøte og konferanse.