MENY

Kunnskapsoversikter- og forskningsrapporter

Kunnskapssenter for utdanning utarbeider kunnskapsoversikter, forskningskartlegginger og forskningsoppsummeringer. Her finner du alle fordelt på følgende tema: barnehage, grunnskole- og videregående opplæring og høyere utdanning.

Tema: Barnehage

Overgang fra barnehage til skole - kunnskapsoversikt

Transition from kindergarten to school - kunnskapsoversikt

Kunnskapskapsbasert språkarbeid i barnehager - forskningskartlegging

 

Tema: Grunnskole og videregående opplæring

De yngste barna i skolen - forskningskartlegging

Evnerike elever og elever med stort læringspotensial - forskningsoppsummering

Forhold ved skolen med betydning for mobbing - forskningsoppsummering

Frafall i videregående opplæring - kunnskapsoversikt

Stress i skolen - kunnskapsoversikt

Fysisk aktivitet - kunnskapsoversikt

Mellomledere i skolen - kunnskapsoversikt

Mid-Level School Leaders: Work Tasks and Training Needs - kunnskapsoversikt

Lærervurdering - kunnskapsoversikt

Effects of ICT in education - forskningskartlegging

 

Tema: Høyere utdanning

Lærerutdanning som profesjonsutdanning - kunnskapsgrunnlag

Partnerskap i lærerutdanningen - forskningskartlegging

Campusutforming for undervisning, forskning, samarbeid og læring - kunnskapsoversikt

Learning and teaching with technology in higher education - kunnskapsoversikt

Praksisopplæring i lærerutdanninger i Norge - forskningskartlegging