MENY

Kunnskapssenter for utdanning

Kunnskapssenter for utdanning ble en del av Universitetet i Stavanger (UiS) 1. september 2019, og har som hovedoppgave å øke kvaliteten i hele utdanningssektoren, fra barnehage til høyere utdanning.

Masse bøker i hylle på bibliotek. Foto: Getty Images

Kunnskapssenter for utdanning skal:

  • sammenstille og formidle nasjonal og internasjonal forskning på utdanningsområdet
  • arbeide systematisk med å videreutvikle sjangeren kunnskapsoversikter
  • bidra til økt kompetanse på sammenstilling og oppsummering av forskningsresultater i samarbeid med norske forskere og internasjonale aktører på feltet

Fagmiljøet skal:

  • utføre kunnskapsoversikter med høy kvalitet og relevans, og som dekker hele utdanningssektoren
  • blant annet gjennom forskeropplæring bidra til nasjonal kompetanse- og kunnskapsutvikling innen kunnskapsoversikter
  • gjennom å søke samarbeid medvirke til kapasitet- og kompetanseoppbygging i disiplinen kunnskapsoversikter ved andre miljøer i UH-sektoren
  • være internasjonalt orientert og søke å inngå samarbeid med relevante forskningsmiljøer innen kunnskapsoversikter
  • gjennom sin aktivitet utvikle og formidle kunnskap til relevante aktører i utdanningssektoren. Forskningsresultatene tilrettelegges på en slik måte at de blir lett tilgjengelig og forståelige for brukerne
  • medvirke til økt bruk av forskning i politikkutforming og praksisutvikling i utdanningssektoren

Senteret skal identifisere områder med behov for mer kunnskap og spille dette inn til myndigheter og forskningsmiljøer, og skape møteplasser om utdanningsforskning for forskere, praktikere og myndigheter. Formidlingen tilpasses senterets ulike målgrupper innenfor politikkutvikling, forvaltning, forskning, opplæring og undervisning.