MENY

Anbefaler styrket samhandling i nasjonalt sikkerhetsarbeid

Et nytt lovgrunnlag for forebyggende nasjonal sikkerhet ble i dag overrakt regjeringen. UiS-professor Siri Wiig har vært med i utvalget.

Professor Siri Wiig ved UiS Professor Siri Wiig og resten av sikkerhetsutvalget foreslår konkrete tiltak for å møte nye trusler i NOU 2016:19 (Foto: Asbjørn Jensen)

I en pressemelding fra regjeringen sier utvalgets leder Kim Traavik:

– Utvalget har gjennom sitt arbeid erfart at gode krefter ikke alltid trekker i samme retning. Dette skaper ikke god sikkerhet og er heller ikke god ressursutnyttelse. Utvalget foreslår derfor en rekke konkrete tiltak for å møte nye trusler og nye sårbarheter, som legger til rette for en styrket samhandling i det forebyggende sikkerhetsarbeidet.

Komplekst trusselbilde

Traavik overrakte utredningen til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i dag, onsdag 12. oktober 2016.

Les hva utvalget anbefaler i utredningen «Samhandling for sikkerhet – beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner»

Den sikkerhetspolitiske situasjonen har utviklet seg negativt og vi står overfor et mer komplekst trusselbilde. Digitaliseringen av samfunnet er en positiv utvikling, men har samtidig gjort oss mer sårbare – ikke minst i form av økte avhengigheter mellom virksomheter i ulike samfunnssektorer. I tillegg har det vært store uenigheter knyttet til sikkerhetslovens nedslagsfelt og anvendelse. Dette er noe av bakgrunnen for at Sikkerhetsutvalget ble oppnevnt, heter det i en pressemeldingen.

Stort sikkerhetsmiljø ved UiS

Utvalget har vært bredt sammensatt med representanter fra både akademia og næringsliv. Sikkerhetsmiljøet og Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS) ved Universitetet i Stavanger var representert med professor Siri Wiig fra Institutt for helsefag. UiS har et stort tverrfaglig forskningsmiljø innenfor samfunnssikkerhet og risikostyring.

Tekst: Benedicte Pentz