MENY

Baltisk-nordisk nettbasert fagressurs

UiS har sammen med fem andre universiteter i Europa utviklet en ny nettbasert fagressurs i samfunnssikkerhet på masternivå. UiS-studenter har allerede prøvd ut deler.

Kristin Sørung Scharffscher ved datamaskinen.

Ferdige forelesninger

Siden 2015 har Universitetet i Stavanger deltatt i et samarbeidsprosjekt med fem andre universiteter om kunnskap rundt risiko og samfunnssikkerhet i Baltikum-Norden. Prosjektet har fått støtte fra EUs Erasmus+ program, og samarbeidet har resultert i et nytt curriculum for et fullverdig, nettbasert masterprogram med navnet «Joint International Interdisciplinary Risk and Security Governance».

Programmet består av seks temaområder, og siden UiS er «deleier» er ansatte velkomne til å bruke ressursene som ligger tilgjengelig på RiskNets hjemmesider.

Her finnes ferdig forberedte forelesninger med presentasjoner, studentoppgaver og lærerveiledning. I tillegg kan man samarbeide med partneruniversitetene om for eksempel felles seminarer, student- og ansatt-utveksling samt fagstøtte til studenters prosjektoppgaver.

– Ansatte på samfunnssikkerhet og andre fagområder kan hente ut ressurser og ferdige forelesninger, sier førsteamanuensis Kristin Scharffscher ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging ved UiS.

Pilot i fjor høst

Alt materialet er nettbasert, og universitetene kan velge hvilke ressurser de vil bruke.
– I teorien kan man benytte alt som ligger i programmet, men til nå har ingen av partneruniversitetene kjørt det i sin helhet. Samtlige bruker imidlertid deler av pensum, sier hun.

Hun understreker at ressursene først og fremst er utviklet for ansatte til bruk i undervisningen.

– Vi kan kjøre ferdige fagemner med 10, 5 eller 2,5 studiepoeng eller bruke enkeltforelesninger i vår undervisning, sier hun.

I tillegg er det mulig å søke mobilitet for å invitere dem som har utviklet den delen man vil kjøre, hit. Eller man kan sende studenter til et av partneruniversitetene.

I fjor høst fikk 16 UiS-studenter en smakebit, med valgemnet «MSA400 Risk and resilience in the Baltic-Nordic region», som gir ti studiepoeng.

Undervisningen var en blanding av forelesninger i klasserom, forelesninger som ble strømmet eller som var i opptak, og nettbaserte oppgaver. Ofte satt foreleseren på et annet universitet.

– Det fungerte bra. Men jeg skulle ønske UiS hadde en større forelesningssal med mulighet for toveis-strømming. Nå er det bare et lite rom som har den muligheten, sier hun.

Spennende Baltikum

Som navnet «Joint International Interdisciplinary Risk and Security Governance» indikerer, er dette en baltisk-nordisk fagressurs. Her setter man søkelys på spørsmål om risiko og samfunnssikkerhet knyttet til utviklingen hos våre naboer i øst.

Estland, Latvia og Litauen fikk tilbake sin uavhengighet fra Sovjetunionen tidlig på 90-tallet, og ble i rekordfart ble innlemmet i NATO, og etterhvert EU og andre sammenslutninger tidligere forbeholdt «vestlige» stater.

Samtidig gjør Baltikums rolle som «forsvarsbastion mot Russland» situasjonen usikker.  Den militære maktbalansen mellom øst og vest handler i overraskende stor grad om fingerspissfølelse og sosiale antenner, eksemplifisert gjennom Angela Merkels «framskutte» rolle overfor Vladmir Putin. Hun er etter sigende den i EU som best «snakker hans språk». De to har sågar de samme «kulturelle referanserammene».

– Emnene gir nye perspektiver på samfunnssikkerhet, sier Scharffscher.

– Mye igjen for EU-prosjekt

Den nettbaserte undervisningsressursen er et resultat av Erasmus+-prosjektet RiskNet, som fullføres denne våren. EU-prosjekter er gode døråpnere for internasjonalt samarbeid, understreker Scharffscher.
– EU-midler gir oss mulighet til å bli kjent med fagfeller som vi ellers ikke nødvendigvis hadde fått kontakt med. Gjennom å besøke hverandre, bygger vi tillit og utvikler det faglige nettverket vårt, sier hun.

I tillegg til UiS er tre baltiske og to nordiske universiteter er med i prosjektet. Her er partnerne: Kaunas Tekniske Universitet (Litauen), General Jono Zemaicio Militærakademi (Litauen), Tallinn Tekniske Universitet (Estland), Universitetet i Jyväskylä (Finland), Mittuniversitetet (Sverige) og Universitetet i Stavanger (Norge).

Mer informasjon

For spørsmål om RiskNet, ta kontakt med Kristin S. Scharffscher på Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging: kristin.s.scharffscher@uis.no

Lenker:

https://risk-net.org/moodle/
Registrer deg som bruker for tilgang på RiskNets undervisningsressurser: https://risk-net.org/moodle/login/index.php