MENY

Hvordan leve med usikkerhet

Jahon Khorsandi forsvarte sin doktoravhandling ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet den 14. mai 2018.

Avhandlingen har tittelen «Coping with Uncertainty: Linking Uncertainty-Based Risk Perspectives and High Reliability Theory, with Implications for Risk Assessment and Management». Tema for prøveforelesningen var «Review the development of the resilience engineering field. Discuss the nexus between resilience and risk».

Hovedveileder i doktorgradsarbeidet var professor Terje Aven.