MENY

Ny professor II knyttet til Beredskapsrådet

Anja Dalgaard-Nielsen er ansatt som professor II ved Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (Seros) ved Universitetet i Stavanger.

Dalgaard-Nielsen er til daglig leder av Institutt for Strategi ved det kongelige danske Forsvarsakademiet, og tiltrer i en 20 prosent stilling ved UiS 1. desember.

Hun vil få en nøkkelrolle i å bistå det nasjonale Rådet for samfunnsikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren, som har sekretariatet lagt til Seros og UiS. I tillegg vil hun bidra til å styrke Seros’ internasjonale forskningsprofil, med særlig kompetanse innenfor forebygging av voldelig ekstremisme.

– Vi er svært glade for å ha knyttet til oss en internasjonal kapasitet som Anja Dalgaard-Nielsen, og ser fram til at hun kan være med og videreutvikle både Beredskapsrådet og Seros, sier professor Odd Einar Olsen, som satt i ansettelseskomiteen.

Anja Dalgaard-Nielsen er tidligere avdelingsjef i Politiets Efterretningstjeneste (PET) med ansvar for analyse og forebygging. Hun har ekspertise innenfor områdene strategi, strategisk ledelse og spesial-operasjoner samt bekjempelse av terror, radikalisering og voldelig ekstremisme.

46-åringen har mastergrader fra både Aarhus Universitet og Copenhagen Business School, og doktorgrad i europeiske og internasjonale studier fra Johns Hopkins University i Washington D.C., USA. Hun er dessuten fast tilknyttet Stanford University’s Center for International Security and Cooperation, og mottok i 2017 Danmarks Radios pris for fremragende forskningsformidling, Rosenkjær-prisen.

Besøk Beredskapsrådets nettsider

(Artikkel først publisert 8. oktober 2018)

Portrettfoto av Anja Dalgaard-Nielsen, SEROS

Anja Dalgaard-Nielsen