MENY

Nytt senter for pasientsikkerhet

Pasientsikkerhet ved UiS er landets fremste fagmiljø innen kvalitet og sikkerhet i helsesektoren. Nå samles ekspertisen i et eget forskningssenter for pasientsikkerhet - SHARE.

Forskere ved SHARE - Senter for pasientsikkerhet – Vi er glade og stolte over at pasientsikkerhet blir eget senter, sier senterleder Karina Aase omgitt av noen av forskerne ved SHARE.

SHARE er et tverrfaglig miljø som involverer sykepleie, medisin, psykologi, sosiologi, sikkerhetsfag og ingeniørfag.

– Vi er glade og stolte over at pasientsikkerhet blir eget senter. Det er viktig for oss å stå på egne bein, sier senterleder og professor Karina Aase.

Samarbeider nasjonalt og internasjonalt

SHARE er ledet av Universitetet i Stavanger. I tillegg til UiS, er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) og NTNU Gjøvik (Avdeling for helse, omsorg og sykepleie) hovedsamarbeidspartnerne ved senteret. Rundt 40 forskere er tilknyttet SHARE, som formelt etableres i løpet av våren.

Senteret har et utstrakt samarbeid med sykehus, kommunale helsetjenester, teknologileverandører, tilsynsmyndigheter og bruker- og pasientorganisasjoner. SHARE samarbeider også med verdensledende forskningsmiljøer i Europa, Australia og USA.

– Da vi startet forskningen innen pasientsikkerhet, fantes ikke dette som et eget fagfelt i Norge. Internasjonalt samarbeid er derfor helt sentralt for oss, sier Aase.

Anerkjent forskningsmiljø

Pasientsikkerhet ved UiS er i dag etablert som det største fagmiljøet innen kvalitet og sikkerhet i helsesektoren i Norge.

Fagmiljøet er anerkjent gjennom deltagelse i offentlige utredninger og høringer, samt internasjonale ekspertgrupper. Søknaden fra forskningsmiljøet kom til finalen i utlysningen om Senter for fremragende forskning (SFF) i Norges forskningsråd.

Forskergruppen ved UiS ble i 2016 tildelt Lyses forskningspris 2015 

Forskningsområdet springer ut av Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS), som i over 20 år har utviklet utdanning og forskning på et høyt nivå på tvers av sektorer. Samfunnssikkerhet og risikostyring utgjør ett av satsningsområdene ved UiS.

Endre forskning og praksis

Senteret skal påvirke og endre forskning og praksis innen kvalitet og sikkerhet i Norge gjennom å utvikle et nytt og omfattende rammeverk for resiliens i helsetjenester.

Resiliens i helsetjenester kan defineres som de egenskapene et individ, en gruppe, en organisasjon eller et system har til å tilpasse seg utfordringer og faktorer som potensielt kan påvirke kvalitet og sikkerhet i tjenestene. I tillegg til et fokus på uønskede hendelser, læring og forebygging bør prosesser som gir positivt utfall i mye større grad studeres. Slik kan man bedre definere de forholdene som skaper høy kvalitet og god sikkerhet for pasienter.

Tekst: Benedicte Pentz
Foto: Asbjørn Jensen