MENY

Risikofaget bør inn i skolen

Det er ikke mulig å forstå klimadebatten, problemstillinger knyttet til samfunnssikkerhet, økonomiske beslutninger og menneskelig atferd, uten kunnskap om risiko. Et sted må vi lære hva dette handler om, skriver professor Terje Aven i Stavanger Aftenblad.

Han skriver videre: "Vi leser og hører daglig om risiko i aviser, radio og tv. Her er noen sitater fra ulike aviser, blogger, osv. de siste månedene: «Fortsatt for mange bilførere som kjører med stor risiko»; «Feilmerkede matvarer utgjør fremdeles en risiko»; «Fremtidig oljeeventyr med stor risiko»; «Tyrkia tar stor risiko»; «Det er svært liten risiko forbundet med triatlon»; «Stor risiko for terrorangrep»; «Stor risiko med løs hund i bilen»; «Innvandrerbarn har stor risiko for isolasjon»; «Risiko for pandemi»; «Vi må spørre oss selv hvor stor risiko vi er villige til å ta»; «En seier for Donald Trump i høstens presidentvalg er en stor global risiko»; «Kunnskap om risiko gir virksomheten et bedre grunnlag for å treffe viktige beslutninger.»

Lærer litt om sannsynligheter

Lærer skolen – på ungdomstrinnet og i videregående – elevene noe om hva slike utsagn faktisk betyr? Nei. Elevene lærer litt om sannsynligheter og hvordan regne med disse, men risiko handler ikke primært om matematikk. «Tyrkia tar stor risiko» er ikke en matematisk formulering. Risikoforståelse lærer vi om i risikofaget, ikke i matematikktimene.

Jeg har ingenting i mot matematikk. Det er et viktig fag. Jeg har selv en matematisk utdanning, men jeg kan ikke forstå hvorfor det er så om å gjøre at alle skal kunne så mange finurlige detaljer innenfor matematikkverdenen, som mange aldri vil få bruk for. Men å lære om risiko som vi alle må forholde oss til, det er det få eller ingen som tenker på."

Les hele Terje Avens debattinnlegg Risikofaget bør inn i skolen på Stavanger Aftenblad.

Professor Terje Aven

Risikoforståelse lærer vi om i risikofaget, ikke i matematikktimene, skriver Terje Aven