MENY

- Terrorfrykt må vi leve med

Vi må leve med terror og frykt, og vi må leve med at vi ikke har alle svarene. Slik oppsummerer assisterende fylkesmann Harald Thune årets Samfunnssikkerhetskonferanse.

Oversiktsbilde fra et fullsatt auditorium. Den årlige Samfunnssikkerhetskonferansen stilte spørsmålet: Må vi lære å leve med terrorfrykt?

Totalt 320 påmeldte samlet seg onsdag til Samfunnssikkerhetskonferansen, som er nummer 14 i rekken. De nylige terrorangrepene i Berlin og Istanbul var bakteppet for mange av innleggene.

- ISIL må tilpasse seg

Sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, tok for seg hvordan utviklingen med et svekket ISIL i Midtøsten påvirker situasjonen her hjemme.

Han peker på at ISIL presses militært og har i stor grad mistet evnene til å ta store områder.

- ISIL vil bli nødt til å tilpasse seg endringer, sa han og viser til at det kan bety færre sentralstyrte angrep. Resultatet kan bli flere delegerte og inspirerte angrep.

- ISIL tar i økende grad kontakt med personer i vesten, for å få disse til å gjennomføre angrep. Delegere oppdrag til sympatisører og inspirerte angrep vil mest sannsynlig være formen som dominerer framover, sa han og viser til at det også kan bety en dreining hvor angrepene flyttes til nett.

E-sjefen forventer flere terrorangrep i Europa (sak på Nrk Rogaland).

Aktivisme fra gata til data

Tore Bjørgo, direktør for Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved Universitetet i Oslo listet opp tre høyreekstreme voldsdiskurser, og han understreket at den viktigste aktivismen har flyttet seg til internett.
- Det ser ut til å være en nedgang i aktivisme blant ungdom. Det som er, har flyttet seg fra gata til data, sa han.

Han viser videre til at et mer flerkulturelt Norge kan ha betydning for graden av aktivisme.
- For 30 år siden var ungdom ikke vant til fremmede. Slik er det ikke i dag. Det fører sannsynligvis også til mindre vold, sa Bjørgo.

Samfunnssikkerhetskonferansen er et samarbeid Fylkesmannen i Rogaland, Sør-Vest politidistrikt, NATO Joint Warefare Centre, Helse Stavanger og UiS.