MENY

Forskningsprosjekter

Forskerne ved SEROS er og har vært involvert i flere ulike forsknings- og samarbeidsprosjekter.

Aktive og tidligere forskningsprosjekter (oversikten er ikke uttømmende):

  • ProCrits: Public Procurement of Critical Services. Prosjektet ledes av forskere ved SEROS/UiS. Finansiert av NFR (2019-23).

  • EMSAFE: Prosjektet ledes av samfunnsforskere ved NORCE, med blant annet SEROS-ansatte som parnere, og stiller spørsmålet: Svekkes de ansattes stemmer ved omstillinger i oljeindustrien? Finansiert av NFR (2019-22).

  • Kapasitetsløft tunnelsikkerhet: Prosjektet er et samvirke mellom bedrifter, virksomheter, myndigheter og forskningsmiljø for å styrke kompetansen og evnen til å forbedre tunnelsikkerheten nasjonalt og internasjonalt. Finansiert av NFR og Rogaland fylkeskommune (2018-21).

  • Arctic Safety Centre: Et prosjekt med mandat om å etablere et arktisk sikkerhetssenter i Longyearbyen, støttet av Utenriksdepartementet (2016-19).

  • NordSTEVA: Nordic Centre of Excellence for Security Technologies and Societal Values, et virtuelt senter, med samarbeid mellom fem universiteter og et forskningssenter, finansiert av NordForsk (2014-19).

  • RiskNet: Et samarbeidsprosjekt mellom UiS og fem andre universiteter om kunnskap rundt risiko og samfunnssikkerhet i Baltikum-Norden, støttet av EUs Erasmus+ program (2015-18). 

  • Safera-STARS: SocioTechnical safety Assessment within Risk Regulation Regimes – STARS, (2014-16).