MENY
 • Foto: Asbjørn Jensen

  Samfunnssikkerhetskonferansen 2019

  Samfunnssikkerhetskonferansen 2019 tar under hovedtittelen Lokalt ansvar for nasjonal sikkerhet for seg ulike temaer som

  • Radikaliseringsforebygging og sikring av offentlig rom: Har aktørene den kunnskapen de trenger?
  • Sivilt – militært samarbeid: Lokalt samfunnsansvar for nasjonal sikkerhet
  • Digitalisering og fake news – Utfordringer for lokalt samfunnssikkerhetsarbeid
    

   Via lenken finner du også informasjon om program, foredragsholdere, arrangører, m.m.

 • Foto: Asbjørn Jensen

  Samfunnssikkerhetskonferansen 2018

  Samfunnssikkerhetskonferansen 2018 tar under hovedtittelen Gamle trusler i ny tid? for seg ulike temaer, som  "Ny kald krig" - propaganda, uklare ansvarsforhold og roller, samt naitivtet - tillit. Via lenken finner du også informasjon om program, foredragsholdere, arrangører, m.m.

 • Samfunnssikkerhet 2017

  Samfunnssikkerhetskonferansen 2017

  Følg linken for å lese om Samfunnssikkerhetskonferansen 2017 som tar for seg ulike temaer knyttet til trusler mot Norge, frykt og stiller spørsmålet: Klarer vi å forutse nye trusler? Du finner informasjon om program, foredragsholdere, arrangører, m.m.

 • Samfunnssikkerhetskonferansen 2016

  Samfunnssikkerhetskonferansen 2016

  Følg linken for å lese om Samfunnssikkerhetskonferansen 2016 som tok for seg (i) sikkerhetspolitiske utfordringer, (ii) teknologisk avhengighet og sårbarhet og (iii) utfordringer i den norske modellen for organisering av beredskap. Du finner informasjon om program, foredragsholdere, arrangører, m.m.

 • Samfunnssikkerhetskonferansen 2015

  Samfunnssikkerhetskonferansen 2015

  Følg linken for å lese om Samfunnssikkerhetskonferansen 2015 som tok for seg temaene (i) risiko- og sårbarhetsanalyse, (ii) kriseledelse og (iii) forsyningssikkerhet og logistikk. Du finner informasjon om program, foredragsholdere, presentasjoner, arrangører, m.m.