MENY

Samfunnssikkerhetskonferansen 2015

Følg linken for å lese om Samfunnssikkerhetskonferansen 2015 som tok for seg temaene (i) risiko- og sårbarhetsanalyse, (ii) kriseledelse og (iii) forsyningssikkerhet og logistikk. Du finner informasjon om program, foredragsholdere, presentasjoner, arrangører, m.m.