MENY

Samfunnssikkerhetskonferansen 2016

Følg linken for å lese om Samfunnssikkerhetskonferansen 2016 som tok for seg (i) sikkerhetspolitiske utfordringer, (ii) teknologisk avhengighet og sårbarhet og (iii) utfordringer i den norske modellen for organisering av beredskap. Du finner informasjon om program, foredragsholdere, arrangører, m.m.