MENY

Samfunnssikkerhetskonferansen 2018

Samfunnssikkerhetskonferansen 2018 tar under hovedtittelen Gamle trusler i ny tid? for seg ulike temaer, som  "Ny kald krig" - propaganda, uklare ansvarsforhold og roller, samt naitivtet - tillit. Via lenken finner du også informasjon om program, foredragsholdere, arrangører, m.m.