MENY

Samfunnssikkerhetskonferansen 2019

Samfunnssikkerhetskonferansen 2019 tar under hovedtittelen Lokalt ansvar for nasjonal sikkerhet for seg ulike temaer som

  • Radikaliseringsforebygging og sikring av offentlig rom: Har aktørene den kunnskapen de trenger?
  • Sivilt – militært samarbeid: Lokalt samfunnsansvar for nasjonal sikkerhet
  • Digitalisering og fake news – Utfordringer for lokalt samfunnssikkerhetsarbeid
     

 Via lenken finner du også informasjon om program, foredragsholdere, arrangører, m.m.