MENY

Nettverk for pårørendeforskning

Nettverk for pårørendeforskning arrangerer en nettverkssamling den 4. og 5. juni 2018 ved Universitetet i Stavanger.

I 2013 ble nettverk for pårørendeforskning etablert. Forskningen er begrenset til å omhandle pårørende til personer som har behov for helse- og velferdstjenester. Pårørende defineres vidt og er ikke avgrenset til bestemte lidelser eller til nærmeste pårørende.  

Nettverkets hovedformål er å skape arenaer som fremmer forskning og utviklingsprosjekter knyttet til pårørende. Hensikten er å bidra til at pårørendeinvolvering og pårørendestøtte blir en naturlig og integrert del av helse -og velferdstjenesten. Medlemmene i nettverket er forskere, praktikere, politikere, brukere og pårørende tilknyttet forsknings- og utdanningsinstitusjoner, offentlige og private helse- og velferdstjenester, politiske myndigheter og interesseorganisasjoner. Nettverket har omtrent 150 medlemmer, fra Norge, Sverige og Danmark.

Nettverket er en arena for kunnskapsformidling, samarbeid og utveksling av ideer om fag- og forskningsprosjekter. Nettverket arrangerer årlig en nettverkssamling for alle medlemmer der Universitetet i Stavanger koordinerer arbeidet. Den 4. og 5. juni 2018 arrangeres den 6. nettverkssamlingen for pårørendeforskning ved Universitetet i Stavanger. 

Mer informasjon (pdf)

Påmeldingsskjema

Program 4 - 5 Juni 2018 (pdf)