MENY

Organisering av nettverket for pårørendeforskning

Nettverket har ansvar for å bidra med faglige innspill til planlegging av nettverkssamlinger, formidling, rekruttering av medlemmer og å delta på årlige/halvårlige møter, enten fysisk eller via Skype. Deltakerene har fokus på pårørendeforskning og er både fra interesse- og praksisorganisasjoner og forskningsinstitusjoner.

Den koordinerende enheten for Nettverk for pårørendeforskning er underlagt forskningssenteret SHARE ved Det helsevitenskapelige fakultetet på UiS.