MENY

Samarbeidspartnere i SHARE

SHARE er ledet av Universitetet i Stavanger. I tillegg til UiS, er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) og NTNU Gjøvik (Avdeling for helse, omsorg og sykepleie) hovedsamarbeidspartnere i senteret.

SHARE har også et utstrakt samarbeid med sykehus, norske kommuner og internasjonale samarbeidspartnere.

 • Pasientsikkerhet ved UiS

  Pasientsikkerhet ved UiS er i dag etablert som det største fagmiljøet innen kvalitet og sikkerhet i helsesektoren i Norge. Fagmiljøet er anerkjent gjennom deltagelse i offentlige utredninger og høringer, samt internasjonale ekspertgrupper.

  Søknaden fra forskningsmiljøet kom til finalen i utlysningen om Senter for fremragende forskning (SFF) i Norges forskningsråd.

  Forskergruppen ved UiS ble i 2016 tildelt Lyses forskningspris 2015.

  Pasientsikkerhet ved UiS er et tverrfaglig miljø og involverer sykepleie, medisin, psykologi, sosiologi, sikkerhetsfag og ingeniørfag. Forskningsområdet har siden 2009 vært en del av Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS). Fagmiljøet i SEROS har over 20 år utviklet utdanning og forskning på et høyt nivå på tvers av sektorer og utgjør ett av satsningsområdene ved UiS.

 • Stiftelsen Norsk Luftambulanse

  Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) har en omfattende forskningsportefølje innen akutte og prehospitale helsetjenester med et utstrakt samarbeid med ulike kliniske forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

  UiS og SNLA har også et samarbeid gjennom Nettverk for Medisinske Vitenskaper, og i etableringen av masterstudiet i Prehospital Critical Care. Det er viktig for SHARE-senteret at det inngår forskere med klinisk medisinsk forskningskompetanse i samarbeidet. 

 • NTNU Gjøvik

  NTNU Gjøvik etablerte i 2014 et samarbeid med UiS om en egen forskergruppen innen pasientsikkerhet. Det innebærer blant annet at stipendiater ved Gjøvik tas opp på ph.d-program ved UiS. Slik bygges felles kompetanse på tvers av fagmiljøene. Forskergruppen ved NTNU har spesialisert seg på human factors, teamarbeid og utvikling av virkningsfulle instrumenter og intervensjoner.