MENY

Samarbeid nasjonalt og internasjonalt

SHARE har et utstrakt samarbeid med sykehus, norske kommuner og internasjonale samarbeidspartnere.

Det er etablert samarbeid med en rekke sykehus, blant annet Stavanger universitetssjukehus, Haukeland universitetssjukehus, Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og Førde sentralsjukehus. Flere kommuner er også involvert, blant andre Stavanger, Randaberg, Songdalen og Førde.

I tillegg er det etablert samarbeid med regionale og nasjonale myndigheter, som fylkesmenn, Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Norsk Pasientskadeerstatning, samt pasientorganisasjoner som Norsk pasientforening, Seniorsaken og Pasient- og brukerombudet.

Våre internasjonale samarbeidspartnere utgjør det fremste av tverrfaglig kompetanse innen kvalitet og sikkerhet rettet mot helsesektoren, som Australian Institute of Healthcare Innovation (Australia), Bonn University Hospital (Tyskland), Centre for Public Engagement (England), Erasmus University (Nederland), Kings College London (England) og University of Geneva (Sveits).