MENY

Resiliens i helsetjenesten (RiH)

Forskningsprosjektet Resilience in Helathcare (RiH) har som hovedmål å endre forståelse av kvalitet i helsetjenesten gjennom etablere et nytt rammeverk for resiliens og ønsker å endre fokuset i forskning på kvalitet i helsetjenesten.

Kvalitet i helsetjenesten er et høyt prioritert område på den globale agendaen. Kvalitet innebærer pasientsikkerhet, kontinuitet i helsetjenestene, pasientsentrerte tjenester og gode kliniske resultater.

Prosjektet Resiliens i helsetjenesten (RiH) ønsker å endre forståelsen av kvalitet i helsetjenesten og den tilhørende forskningen. Tradisjonelt har denne forskningen blitt gjennomført i "siloer" uten en tverrfaglig og helhetlig tilnærming. Dette har ført til manglende resultater hvor det fokuseres på enkeltstående tiltak og metoder som i mindre grad er tilstrekkelige for å forstå kvalitet i helsetjenesten fullt ut.

Utvikle rammeverk for resiliens

Ved å bruke en samarbeidstilnærming som inkluderer pasienter, pårørende, klinikere og andre interessegrupper og helseaktører ønsker RiH prosjektet å bli en kunnskapsbase gjennom utviklingen av et rammeverk for Resiliens i helsetjenesten. Resiliens er en innovativ tilnærming som synliggjør evnen organisasjoner og individer har til å forutse, kontrollere, reagere på, og lære av forstyrrelser og variasjon. Dette innebærer bruken av interne (f.eks forståelse, erfaring) og eksterne (f.eks kollegaer, nettverk, regulering) ressurser for å tilpasse seg endringer og utfordringer som oppstår i det daglige arbeidet og likevel oppnå høy kvalitet på helsetjenestene. I motsetning til tradisjonell kvalitetsforskning som ofte fokuserer på feil i tjenestene og hvordan disse skal løses er resilienstilnærmingen interessert i å studere det store antallet hendelser og prosesser som er suksessfulle. Disse er vesentlige for å forstå hvordan høy kvalitet skapes på tvers av tjenester, organisasjoner og i det daglige arbeidet.

RiH prosjektet har fem sammenkoblede aktiviteter: RiH teoretisk rammeverk (WP1), Involvering av pasienter og aktører (WP2), Empiriske studier av resiliens i ulike norske helsesettinger (WP3), Internasjonale komparative resiliensstudier (WP4) og Rammeverk for samarbeidslæring (WP5).