MENY

SAFE-LEAD - Ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten

Ledere i kommunehelsetjenesten erfarer ofte at de mangler gode verktøy i kvalitet og sikkerhetsarbeidet. Dette vil SAFE-LEAD gjøre noe med! Målet med SAFE-LEAD er å øke kompetansen innen kvalitet og sikkerhet hos ledere i sykehjem og hjemmetjenesten.

Det er stort behov for å styrke kompetansen innen kvalitet og sikkerhet blant ledere i sykehjem og i hjemmetjenesten, og en viktig utfordring er at lederne mangler gode verktøy i kvalitetsarbeidet. SAFE-LEAD skal utvikle, implementere og evaluere en forskningsbasert lederguide i sykehjem og hjemmetjenesten. Utvalget består av fire sykehjem og fire hjemmetjenester i Norge. Spørreskjema, intervju, og observasjon benyttes for å evaluere intervensjonen. Prosjektet vil også gjøre en sammenligning med en tilsvarende studie av lederverktøy i Nederland.

SAFE-LEAD lederguide

Hovedingrediensen i SAFE-LEAD er en lederguide som er utviklet som et verktøy for å støtte ledere i deres arbeid med kvalitet og sikkerhetsforbedring. Lederguiden ble i utgangspunktet utviklet basert på omfattende forskning i ti europeiske sykehus fra EU FP7 QUASER prosjektet. Forskerteamet i SAFE-LEAD har videreutviklet og tilpasset guiden til kommunehelsetjenesten i Norge. Lederguiden er strukturert rundt syv vanlige utfordringer som ledere typisk møter i arbeidet med kvalitetsforbedring: Struktur, samhandling og organisasjonspolitikk, kompetanse, kultur, engasjement, fysisk utforming og teknologi, og eksterne krav.

Lederguiden er bygd opp systematisk ved at man følger tre steg. Det første steget handler om å kartlegge hvilke utfordringer organisasjonen har i arbeidet med kvalitetsforbedring. Steg to gir forslag til konkrete målsettinger knyttet til de syv utfordringene, mens man i steg tre skal utvikle konkrete tiltak og handlingsplaner.

Intervensjonsdesign

Intervensjonen består av to faser. Alle åtte enheter deltar i første fase, som varer i seks måneder. I denne fasen samles lederne i totalt fire workshop hvor forskere fra SAFE-LEAD prosjektet fasiliterer og støtter lederne i arbeidet med lederguiden. Fire av de åtte enhetene (to sykehjem og to hjemmetjenester) deltar videre i fase to hvor de får mer egenansvar for å benytte lederguiden i det daglige kvalitetsarbeidet. I denne fasen vil forskerne delta på to workshops sammen med lederne, samt to site-visits i settinger hvor kvalitetsarbeid er på agendaen, med påfølgende diskusjon mellom lederne og forskere. Til sammen pågår fase en og to i totalt 12 måneder.

Publikasjoner relatert til SAFE-LEAD prosjektet finner du ved å trykke her