MENY

Statistisk analyseplan om ungdoms bruk av psykiske helsetjenester

Anita Camilla Kvamsøe gjennomfører en kvantitativ spørreundersøkelse om ungdoms psykiske helse, og bruk av psykiske helsetjenester, brukermedvirkning og tilfredshet med helsetjenesten.

Tittelen på oppgaven er "Hva hemmer og fremmer ungdoms bruk av psykiske helsetjenester" og datakilder er spørreskjema besvart av elever ved 2. trinn ved 5 videregående skoler i Rogaland.

Les den statistiske analyseplanen "Hva hemmer og fremmer ungdoms bruk av psykiske helsetjenester" (pdf)