MENY

Bachelorstudent og veileder har publisert artikkel

Bachelorstudent i Sykepleie ved Universitetet i Stavanger Kathy Sommerfeld og veileder Førsteamanuensis Adriana Rosenberg har fått publisert en viktig fagutviklingsartikkel angående språkvansker og feilbehandling.

Et multikulturelt samfunn gjør at ansatte i helsevesenet stadig yter helsehjelp til pasienter som ikke har norsk som morsmål. Disse pasientene er mer utsatt for uønskede hendelser ved sykehusinnleggelser. Artikkelen som Sommerfeldt og Rosenberg har publisert i Sykepleien adresserer temaet; Hvordan unngå at språkvansker fører til feilbehandling? Artikkelen er publisert i tidsskriftet Sykepleien og kan leses via linken eller lastes ned i pdf versjonen her

 

Tekst. Cecilie Haraldseid-Driftland