MENY

Disputas om pasientsikkerhet i sykehjem

Fredag 22.02.19 disputerer Kathrine Cappelen fra SHARE, UiS.

Hun skal forsvare avhandlingen «Patient safety culture in nursing homes: Measurement, assessment and variability».

Tema for prøveforelesningen er «Hva er sykehjemskvalitet, og hva kan den være forbundet med?»

Professor Karina Aase på UiS har vært hovedveileder i doktorgradsarbeidet.

Disputasen blir ledet av Kristin Akerjordet, dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Alle interesserte er velkommen, både til prøveforelesning klokken 10.00 og disputas klokken 12.00.

Arrangementet finner sted på Universitetet i Stavanger, Kjell Arholms hus, auditorium 2.