MENY

Helsedirektoratet på besøk hos SHARE

Helsedirektoratet sin avdeling for Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet besøkte SHARE fredag 10. januar. Formålet med møtet var å presentere SHARE senteret, utvalgte prosjekt og diskutere muligheter for fremtidig samarbeid.

Helsedirektoratet på besøk hos SHARE Bak fra venstre: Solrunn Elvik, Sissel Eikeland Husebø. Midten fra venstre: Eline Ree, Line Hurup Thomsen og Stephan Ore. Foran fra venstre: Kari Annette Os, Karina Aase, Hilde Skredtveit Moen og Siri Wiig. Ikke tilstede på bildet: Henriette Thune, Kristin Akerjordet, Lene Schibevaag, Petter Viksveen, Sina Øyri og Inger Johanne Bergerød. (Foto: Siri Wiig)

Helsedirektoratet fikk presentert generell informasjon om SHARE ved senterleder Karina Aase, og i tillegg ble alle de store forskningsprosjektene i senteret (RiH, QUALinCLINstud, InvolveMENT og SAFE-LEAD) presentert ved prosjektlederne.

Første del av møtet var konsentrert om noen utvalgte prosjekter og generell diskusjon om samarbeid. Den andre delen var satt av til mer inngående dialog om SAFE-LEAD prosjektet og koblingen til Helsedirektoratet sitt arbeid rundt «Snakk om forbedring».

Det ble en konstruktiv diskusjon og det ønskes fra begge parter at vi får til enda flere dialogflater og samarbeid i årene som kommer. SHARE anser Helsedirektoratet sin kompetanse og innsats som svært sentral for pasientsikkerhetsarbeidet og ser frem til mer samarbeid.