MENY

Høythengende stipend tildelt professor i helsefag

Professor Marianne Storm er tildelt Harkness-stipend for studieåret 2017-18. Bare én fra Norge får denne muligheten hvert år.

– Dette er stort og en viktig anerkjennelse av Marianne Storms forskning som vil gi henne unike muligheter til å utvikle seg videre i rollen som professor, sier leder Anne Kari Hersvik Aarstad ved Institutt for helsefag.

Marianne Storm har doktorgrad (ph.d.) i ledelse og har bakgrunn fra sykepleie, psykologi og helsefag. Hun har 16 års undervisning- og forskererfaring fra Universitetet i Stavanger. Storm har også tidligere hatt forskningsopphold i USA, både ved Yale University og Dartmouth College.

Glad og stolt

– Jeg er veldig glad og stolt over at den norsk-amerikanske tildelingskomiteen valgte meg som norsk Harkness-fellow for stipendåret 2017-18. Dette betyr svært mye for meg akademisk, men også for familien som blir med på reisen, sier Storm. Hennes utvelgelse er også beskrevet i pressemelding fra Folkehelseinstituttet

The Harkness Fellowship er et prestisjefylt stipend som tildeles en kandidat for at vedkommende skal kunne gjennomføre et forskningsprosjekt som er relevant for helsetjenesten i hjemlandet og i USA. Prosjektet gjennomføres ved anerkjente amerikanske universiteter eller institusjoner.

Det er Forskingsrådets program for helse- og omsorgstjenester og Folkehelseinstituttet som velger ut en kandidat i sammen med The Commonwealth Fund. Hvert år velges det ut kandidater fra landene Australia, Tyskland, Nederland, New Zealand, Sveits, Storbritannia og Norge.

Internasjonalt anerkjent

The Commomwealth Fund er en amerikansk stiftelse som arbeider med helsepolitikk, helsereformer og helsesystemer. Dette programmet står for noen av de mest internasjonale anerkjente komparative undersøkelsene av helsesystemer. Stipendet gis til personer som er engasjert i å forbedre helsetjenesten gjennom analyse, forskning, og ledelse og som er i en fase i sin faglige utvikling hvor erfaringene med et slikt stipend kan ha en viktig betydning for videre arbeid.

– Dette er et veiskille for hennes videre akademiske karriere og vil få stor betydning for universitetet og instituttet med tanke på etablering av internasjonalt forskningsarbeid. Det vil bidra til at hun på sikt kan etablere en forskergruppe ved IH, sier Aarstad. 

Unger, ektefelle og valp til USA

Storm er den åttende Harkness-fellow fra Norge og den første fra regionen. Stipendet er på 130 000 dollar som skal dekke utgifter i forbindelse med oppholdet. Høsten 2017 tar Marianne Storm med seg hele familien på i alt seks samt en hundevalp. Ungene er i alderen seks til 18 år og skal gå på skole eller studere.

Hvilket universitet i USA hun skal være tilknyttet er ikke avklart enda, men det blir i et anerkjent amerikansk forskningsmiljø, så kanskje blir det gjensyn med Dartmouth College eller Yale University.

Tekst: Benedicte Pentz

Professor Marianne Storm

Unger, valp og ektefelle blir med når professor Marianne Storm drar på forskningsopphold til USA. (Foto: Elisabeth Tønnessen)