MENY

Inntil 3 ledige stillinger som stipendiat eller postdoktor

Universitetet i Stavanger har ledig inntil tre stillinger som stipendiat eller postdoktor i kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for kvalitet og helseteknolog. Stillingen er tilknyttet forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten.

SHARE ble etablert i 2017 og er ett av ni forskningssentre ved UiS. SHARE bygger på langvarig forskning innenfor kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten, og er et strategisk prioritert forskningsområde ved Det helsevitenskapelige fakultet. Samarbeidspartnere i SHARE er NTNU Gjøvik og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. SHARE har en tverrfaglig profil med mer enn 40 forskere tilknyttet senteret.  

Stipendiatstillingene er utdanningsstillinger som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingene har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Kandidaten ansettes for en periode på tre år i 100% forskerstilling, alternativt fire år med 75% forskerutdanning og 25% pliktarbeid, eller i et deltidsløp med minst 50% forskerutdanning per år.

Postdoktorstillingene skal gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling. Kandidaten ansettes for en periode på to år i 100% stilling, eller inntil fire år i 50% stilling.

Søkere bes angi i søknaden hvilken stillingstype som foretrekkes. Stillingene er ledige fra september 2019.

Følg lenken for å søke eller lese mer om de tre ledige stillingene i SHARE