MENY

Internasjonal studie ser på metoder for brukerinvolvering i tilsyn og regulering i helsetjenesten

En ny artikkel fra SHARE og samarbeidspartnere handler om hvordan brukerinvolvering er en del av regulering og tilsyn i Norge, England, Australia og Nederland.

Studien har identifisert en rekke metoder som viser at tilsynsmyndigheter på tvers av land involverer familier og brukere gjennom direkte, indirekte, proaktive og reaktive tilnærminger. Resultatene viser at fordeler med brukerinvolvering knytter seg til bedre kvalitet i tilsyn, økt legitimitet, opplevd rettferdighet for de involverte og myndiggjøring.

Utfordringene med involvering relaterer seg til bruk av informasjon fra brukerne i beslutninger, at ikke alle brukere ønsker å bli involvert, tid og kostnader, organisatoriske prosedyrer og håndtering av emosjonelle aspekt i saker som er meget krevende og kan involvere pasientskade og dødsfall i tjenesten.

Resultatene er relevante for både forskere, tilsynsmyndigheter og helsepersonell som jobber med brukerinvolvering i ulike deler av helsetjenesten.

Du kan lese hele artikkelen her.

Referanse

Wiig, S., Rutz, S., Boyd, A., Churruca, K., Kleefstra, S., Haraldseid-Driftland, C., Braithwaite, J., O’Hara, J. & van de Bovenkamp, H. (2020). What methods are used to promote patient and family involvement in healthcare regulation? A multiple case study across four countries. BMC Health Serv Res. 

Internasjonal studie ser på metoder for brukerinvolvering i tilsyn og regulering i helsetjenesten

Studien viser at tilsynsmyndigheter bør utvikle og utprøve nye metoder for brukerinvolvering.