MENY

Kristin A. Laugaland og Ingunn Aase har publisert kronikk i Dagens Medisin

7. desember fikk Kristin A. Laugaland og Ingunn Aase publisert kronikk i Dagens medisin. Tittelen er: Utdanningene må ta sykepleiedokumentasjonen alvorlig.

Kristin A. Laugaland og Ingunn Aase har publisert kronikk i Dagens Medisin Kristin A. Laugaland og Ingunn Aase er begge ansatt som førsteamanuensis ved UiS og tilknyttet forskningssenteret SHARE

Sykepleiere kritiseres for å utarbeide tiltaksplaner som er utydelige og lite konkrete. Ansvaret ligger hos de som utdanner dem – og nå må utdanningene ta på alvor at sykepleiedokumentasjonen er mangelfull og pasienter skades, skriver Kristin A. Laugaland og Ingunn Aase i en kronikk i Dagens Medisin, en anerkjent nyhetsavis for helsevesenet.

Hvert år skades og utsettes altfor mange pasienter for unødvendige belastninger i møte med norsk helsetjeneste – som følge av slurv og svikt i dokumentasjon og informasjonsoverføring. Helsetjenesten må, og skal, lære av feil for at pasienter skal motta gode og trygge tjenester.

Men, hva med utdanningsinstitusjonene? Hva lærer sykepleieutdanningene av feilene som begås i helsesektoren? Dette er et viktig spørsmål når landets sykepleieutdanninger nå skal endre sine studieprogram.

Les hele kronikken Utdanningene må ta sykepleiedokumentasjonen alvorlig  i Dagens Medisin