MENY

Kronikk av Heidi Dombestein på forskning.no

– Pårørende må føle at de bestemmer selv, at de har nødvendig kompetanse og at de blir anerkjent som en viktig del av teamet rundt pasienten, skriver Heidi Dombestein i kronikken "Motiverte pårørende" på forskning.no.

Voksne pårørende er livsviktige for personer med langvarig sykdom og for velferdsstaten. Nyere forskning har satt søkelys på hva som er drivkraften bak pårørendes innsats.

Det er ingen tvil om at det å være pårørende til noen med langvarig sykdom eller lidelse er forbundet med følelse av å «gå i motvind», stress og belastning. Både innen forskning og i mediebildet har det vært størst fokus på det som ikke fungerer, der pårørendes viktige innsats ikke blir anerkjent eller verdsatt.

Kanskje det er på tide å snu på flisa og studere de positive sidene, lære av dette og gjøre mer av det som virker. Les kronikken Motiverte pårørende: Tre ting som kreves for å stå i stormen på forskning.no

 

Se også: Nettverk for pårørendeforskning 

Kronikk av Heidi Dombestein på forskning.no

Heidi Dombestein er ph.d-stipendiat, og koordinator for Nettverk for pårørendeforskning