MENY

Lene Schibevaag har publisert kronikk i Stavanger Aftenblad

22. desember fikk Lene Schibevaag publisert kronikk i Stavanger Aftenblad. Tittelen er: Derfor må vi høre de etterlattes stemme når pasienter dør.

Involvering av etterlatte i tilsynssaker i helsevesenet styrker kvaliteten i saksbehandlingen, skriver Lene Schibevaag i kronikken.

Når dødsfall i helsetjenesten undersøkes av fylkesmannskontorer i Norge, bør de etterlatte i større grad bli hørt. De bør gis større mulighet til å fortelle om sine opplevelser når de har viktig kunnskap å formidle om dødsfallet. Dette skjer ikke på en systematisk måte i dag. Et prøveprosjekt hos et fylkesmannskontor i Norge viser hvordan det kan endres.

 

Les mer om prosjektet og resultatene av dette i kronikken Derfor må vi høre de etterlattes stemme når pasienter dør i Stavanger Aftenblad.

Lene Schibevaag har publisert kronikk i Stavanger Aftenblad

Lene Schibevaag er forskningskoordinator i SHARE.