MENY

Ny rapport publisert: De etterlatte ved hendelsesbaserte tilsyn av dødsfall- en evaluering

Forskere ved SHARE har bidratt til en uavhengig evaluering av et nytt tiltak for å involvere etterlatte i en tilsynsprosess hos fylkesmannen.

De etterlatte ved hendelsesbaserte tilsyn av dødsfall- en evaluering

 ‘Styrket involvering av pasienter, brukere og pårørende i tilsyn – de etterlatte ved hendelsesbaserte tilsyn av dødsfall’

Av: Lene Schibevaag, Cecilie Haraldseid-Driftland, Rannveig Tvete Zachrisen, Siri Wiig

Ny metode for involvering

Prosjektet ‘De etterlatte ved hendelsesbaserte tilsyn av dødsfall’ har handlet om å endre saksbehandlingsrutiner ved oppfølging av uventede dødsfall hos et fylkesmanns kontor.

Rutiner hos tilsynsmyndigheten ble endret fra å behandle sakene gjennom kun skriftlig informasjonsutveksling med de involverte institusjonene, til også å invitere de etterlatte fra de utvalgte dødsfallene i prosjektet, til et møte. Hovedhensikten med møtet var å belyse hendelsesforløpet fra de etterlattes perspektiv og dermed å se om informasjonen fra de etterlatte bedre kunne belyse hendelsesforløpet og selve tilsynssaken.

Forskere fra SHARE har evaluert den nye metoden for brukerinvolvering og har skrevet en rapport som oppsummerer alle funn.

Du kan lese hele evalueringsrapporten av prosjektet her.

Prosjektet har også resultert i to ulike artikler som er under publisering.

Tekst: Lene Schibevaag